Make your own free website on Tripod.com
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Bilgiler ve Belgeler  

Belgeler  
Parti Belgeleri Parti Programı
Parti Tüzüğü
Antlaşmalar Londra ve Zürih Antlaşmaları
Anayasalar Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası
Kıbrıs Cunhuriyeti Anayasası
Kıbrıs Türk Yönetimi Temel Kuralları
KTFD Anayasası
KKTC Anayasası
Meclis İçtüzüğü
Kıbrıs Sorunu Çözüm Planları Annan Planı 3.V (Türkçe)
Annan Planı 3.V (Orjinal Metin)
Yasalar
Bilgiler
Seçim Sonuçları 1976 Genel Seçim Sonuçları
1981 Genel Seçim Sonuçları
1985 Genel Seçim Sonuçları
1990 Genel Seçim Sonuçları
1991 Ara Seçim Sonuçları
1993 Genel Seçim Sonuçları
1998 Genel Seçim Sonuçları
2003 Genel Seçim Sonuçları
 

copyright (Özdemir TOKEL) 1976 - 2003 Ulusal Birlik Partisi (UBP) . Tüm hakları saklıdır.