Make your own free website on Tripod.com
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Tüzük  

Ulusal Birlik Partisi

Amaç ve İlkeler. Ulusal Birlik Partisi’nin amacını parti programına bakarak, şu şekilde ifade edebiliriz:

(1)     “Halkımızın, kendi kaderini tayin etme hak ve yetkisini kullanarak kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını, ulusal ve toplumsal birlik ve beraberliğini ve ülke bütünlüğünü sağlamak,

(2)     Cumhuriyet Anayasasının öngördüğü demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletini ve parlamenter düzeni, tüm kurumlarıyla yaşama geçirmek,

(3)     Yurttaşların ve toplumun huzur ve refahını, güvenliğini, temel hak ve özgürlüklerini gözetmek ve bunu demokratik yollarla sağlamak,

(4)     Tüm yurttaşların insanlık amacıyla bağdaşan bir yaşam düzeyine ulaşmalarını sağlamak, ekonomik bakımdan güçsüz olanlar ile özel olarak korunmaya ihtiyaç duyanları korumak ve işsizliği önlemek,

(5)     Cumhuriyet Anayasası ile büyük önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yön verdiriciliğinde, sınıfsız ve ayrıcalıksız bir toplum yaratmak,

(6)     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünya devletleri ailesinin, saygın, güvenilir, geleceğinden emin, onurlu, saygınlığından hiçbir koşul altında ödün vermeyen güçlü ve dostluğu aranan eşit bir üyesi durumuna getirmek,

(7)     Kıbrıs Türk Halkının, Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olduğunu içtenlikle kabul ederek, Türk Ulusunun tüm tarih, kültür, dil ve din mirasını paylaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi, öncelikli bir yaklaşımla geliştirmek ve her konuda bütünleşmek

 
 

copyright 1976 - 2003 Ulusal Birlik Partisi (UBP) . Tüm hakları saklıdır.